ஆன்மிகம், 😃 PoovArt ✍️, Facebook WhatsApp posts

திருக்கார்த்திகை தீபம் அன்று செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்

திருக்கார்த்திகை தீபம் அன்று செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்.

1, திருக்கார்த்திகை தீபம் அனைத்து ஆலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு செய்ய படுகிறது.
தங்களது ஆலயம் அருகில் உள்ள ஆலயத்திற்கு சென்றுதங்களது சக்திக்கு தகுந்த நிலையில் நல்லெண்ணெய் வாங்கி கொடுக்கலாம்.

2, திருக்கார்த்திகை தீபம் என்பது தமிழகதிற்க்கு இரண்டாவது தீபாவளி ஆதலால் அனைத்து இல்லங்களிலும் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும்.

3, விளக்கு எண்ணிக்கை குறைந்து 5 எண்ணிக்கை இருத்தல் வேண்டும்.

4, திருக்கார்த்திகை தீபம் அன்று எம்பெருமான் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாமல் இல்லாதவர் என்ற நிலை அனைவருக்கும் உணர்த்திய நாள்.

5, தீபாவளி அன்று விரத நோன்பு தடை பட்டு இருப்பின் அந்த விரத நோன்பு திருக்கார்த்திகை தீபம் அன்று செய்யலாம்.

6,வடதமிழகம் முழுவதும் காற்று பலமாக இருப்பதால் விளக்கு அகன்ற திரி பயன்படுத்தி ஏற்றினால் விளக்கு நின்று எரியும்.

7, தீபம் ஏற்றும் பொழுது பருத்தி (cotton)உடைகள் அணிவது நலம்.

8, தீபம் இல்லங்களில் முன்று நாட்கள் ஏற்ற வேண்டும்.

9, சரியான பாதுகாப்புடன் குழந்தைகளுடன் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.

10, அனைவரும் அனைத்து செல்வங்களையும் பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் வாழவேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன்.

அனைவரும் இனிய கார்த்திகை தீபம் நல்வாழ்த்துக்கள்.

நன்றி.

Image source:- Pixabay.

Click this👇.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.