தெரிந்துகொள்ளுங்கள், வாழ்க்கை தத்துவங்கள், 😃 PoovArt ✍️, Facebook WhatsApp posts

தன்னம்பிக்கை வளர பின்பற்ற வேண்டிய 10+ விதிகள்.

தன்னம்பிக்கை வளர என்ன செய்ய வேண்டும்;-

**********
👉• தன்னைப் பற்றிய
விழிப்புணர்வினை‌ ஏற்படுத்தல்.
👉• தனக்குள் இருக்கும் எதிர்மறையான
உரையாடலை இனங்கண்டு விடுதலை செய்தல்.
👉• நேர்மறையான உரையாடலை வளர்த்தல்.
👉• தன்னோடு ஆழமான உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல்.
👉• தனக்கு ஆரோக்கியம் தரும்
நல்வாழ்க்கை முறையை வாழ்தல்.
👉• சவால்களை எதிர்கொள்ளுதல்.
👉• திறந்த, தெளிவான உரையாடலை
ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல்.
👉• நான் உள்வாங்கும் விடயங்களை
ஆராய்ந்து அறிதல்.
👉• பிறரை சாட்டும்
மனநிலையிலிருந்து விடுதலை.
👉• என்னை மன்னித்து என்மேல்
கருணைகொள்ளல்.
👉• நல்ல உறவுகளை
வளர்த்துக் கொள்ளுதல்.

👉👉நன்றி👈👈

👉இதை கிளிக் செய்யவும்👈

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.