பொதுஅறிவு பொக்கிஷம் 10/10, 😃 PoovArt ✍️, Facebook WhatsApp posts

முக்கிய கமிட்டிகள் பற்றிய சில தகவல்கள்(மொத்தம்)

பொதுஅறிவு பொக்கிஷம்

முக்கிய கமிட்டிகள் பற்றிய சில தகவல்கள்:-
🔺மஹஜன் கமிட்டி – சக்கரை ஆலை தொழில்
🔺 R.V. குப்தா கமிட்டி – விவசாய கடன்
🔺கான் கமிட்டி – நிதி நிறுவனங்கள் முன்னேற்றம்
🔺சந்திரத்தா கமிட்டி – பங்கு சந்தை
🔺 UK ஷர்மா கமிட்டி – RRB செயல்பாடு, NABARD செயல்பாடு
🔺அஜித்குமார் கமிட்டி – இராணுவத்திற்கான சம்பளம்
🔺 பிமல் ஜீல்கா கமிட்டி – ATCOS ன் செயல்பாடு பற்றி
🔺C. பாபு ராஜீவ் கமிட்டி – கப்பல் துறையில் மாற்றங்கள்
🔺S.L. கபூர் கமிட்டி – SSI ல் கடன் மற்றும் பண மாற்றம்
🔺S.N. வர்மா கமிட்டி – வணிக வங்கிகள் மாற்றம்
🔺Y.B. ரெட்டி கமிட்டி – வருமான வரியில் மாற்றம்
🔺சப்தரிஷி கமிட்டி – உள்நாட்டு தேயிலை தொழில் முன்னேற்றம்
🔺அபிஜித் சென் கமிட்டி – நீண்ட கால உணவுக் கொள்கை
🔺கொல்கார் கமிட்டி – வரிவதிப்பு மாற்றங்கள்
🔺கேல்கர் கமிட்டி – முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்
🔺மண்டல் கமிசன் – இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்
🔺B.G.கெர் ஆணையம் – அலுவலக மொழிகள்
🔺நரசிம்மன் கமிட்டி – வங்கிச் சீர்த்திருத்தம்
🔺ராஜா செல்லையா கமிட்டி – வரிச் சீர்திருத்தம்
🔺P.V.ராஜ மன்னார் கமிட்டி – மத்திய மாநில உறவுகள்
🔺சர்க்காரியா – மத்திய மாநில உறவுகள்
🔺M.M.குன்சிங் – மத்திய மாநில உறவுகள்
🔺நாகநாதன் – மத்திய மாநில உறவுகள்
🔺தினேஷ் கோஸ்வாமி – தேர்தல் சீர்திருத்தம்
🔺M.N.வோரா – அரசியல் கிரிமினல்கள்
🔺J.M.லிண்டோ – மாணவப்பருவ அரசியல்
🔺B.M.கிர்பால் கமிட்டி – தேசிய வன ஆணையம்
🔺மொராய்ஜி தேசாய் – முதல் நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்
🔺வீரப்ப மொய்லி – இரண்டாவது நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்
🔺பல்வந்த்ராய் மேத்தா – மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து
🔺அசோக் மேத்தா – இரண்டடுக்கு பஞ்சாயத்து
🔺அனுமந்தராவ் – பஞ்சாயத்து
🔺G.M.D.ராவ் – பஞ்சாயத்து
🔺L.M.சிங்வி – பஞ்சாயத்து
🔺கோத்தாரி குழு – கல்வி சீர்திருத்தம்
🔺யஷ்வால் குழு – உயர்கல்வி
🔺பானு பிரதாப் சிங் – விவசாயம்
🔺மாதவ் காட்கில் – மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய
🔺கஸ்தூரி ரங்கன் – மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய
🔺சோலி சொராப்ஜி – காவல்துறை சீர்திருத்தம்
🔺பசல் அலி – மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம்
🔺ராம்நந்தன் பிரசாத் – பாலேடு வகுப்பினர்
🔺S.பத்மநாபன் கமிட்டி – வணிக வங்கிகளின் நிலை
🔺ரகுராம் ராஜன் – நிதி நிறுவனங்களில் சீர்திருத்தம்
http://www.Flowerking.info
TNPSC-VAO-TET-TRB-GROUP 1,2,3,4-RRB-IAS-IPS-MRB-POLICE

இங்கு கிளிக் செய்யுங்கள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.