தெரிந்துகொள்ளுங்கள், வாழ்க்கை தத்துவங்கள், 😃 PoovArt ✍️, Facebook WhatsApp posts

சிந்தனை துளிகள்

சிந்தனை துளிகள்

சிந்தனை துளிகள்

➡️நீ யாரை சந்திக்க வேண்டும் என்பதை காலம் முடிவ செய்கிறது..!
➡️உன் வாழ்க்கையில் யார் இருக்க வேண்டும் என்பதை உன் மனம் முடிவு செய்கிறது..!
➡️உன்னுடன் யார் இருக்க முடியும் என்பதை உன் நடத்தை முடிவு செய்கிறது…!

http://www.flowerking.info

மேலும் பல சுவாரஸ்யமான பதிவுகளுக்கு 👇👇👇

இதை கிளிக் செய்யுங்கள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.