வாழ்த்துக்கள், விழிப்புணர்வு பதிவுகள், 😃 PoovArt ✍️, Facebook WhatsApp posts

சுதந்திர தினம் வாழ்த்துக்கள் – 1

சுதந்திர தினம் நல்வாழ்த்துக்கள்

உதிரங்களை உரமாக்கி உதித்த சரித்திரம் நம் சுதந்திரம்

30 மாநிலங்கள்,
7 யூனியன் பிரதேசங்கள,
7 முக்கிய நதிகள்,
3 பாலைவனங்கள்,
3 பெருங்கடல்கள்,
1618 மொ‌ழிகள்,
29 முக்கிய விழா/பண்டிகைகள்,
6 மதங்கள்,
1 நாடு

நான் இந்தியன் என்பதில் பெருமை அடைகிறேன்

வந்தே மாதரம்
அனைவருக்கும்

சுதந்திர தினம் வாழ்த்துக்கள்

மேலும் பல சுவாரஸ்யமான பதிவுகளுக்கு 👇👇👇

இதை கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.